XÍ NGHIỆP VẬN CHUYỂN SỐ 3

Chức năng:

 - Thực hiện thu gom, lưu chứa, vận chuyển rác xây dựng (xà bần, rác cặn),  … cho các hộ dân, cơ quan, doanh nghiệp, các công trình xây dựng và các khu chế xuất, khu công nghiệp chuyển đến bãi đổ đúng quy định.
 - San lấp, chuẩn bị mặt bằng các công trình.
 - Tiếp nhận rác xây dựng (xà bần, rác cặn) tại các trạm trung chuyển.
 - Thu gom và vận chuyển chất thải nguy hại
 - Vớt rác trên sông, kênh rạch

Địa điểm:

Văn phòng Xí nghiệp Vận chuyển số 3
150 Lê Đại Hành - Phường 7 - Quận 11
Điện thoại: (08) 38557783 - 38555664
Fax:             (08) 38557783

Trạm trung chuyển xà bần Lê Đại Hành
150 Lê Đại Hành - Phường 7 - Quận 11
Điện thoại : 38557783

Trạm trung chuyển xà bần Võ thị Sáu
42-44 Võ Thị Sáu - Phường Tân Định
Quận 1 - Điện thoại : 38206249

Hình ảnh xí nghiệp vận chuyển 3

Xem ảnh bằng cách nhấn vào ảnh ở trên

Văn phòng Xí nghiệp Vận chuyển số 3

150 Lê Đại Hành - Phường 7 - Quận 11
Điện thoại: (08) 38557783 - 38555664
Fax: (08) 38557783