Văn phòng Xí nghiệp Vận chuyển số 2

Số 01 Tống Văn Trân - Phường 5 - Quận 11
Điện thoại: (08) 38653614 - 38619857 - 38618818
Fax: (08) 38618818