XÍ NGHIỆP VẬN CHUYỂN SỐ 2

Chức năng:

 - Thực hiện nhiệm vụ quét dọn, thu gom, vận chuyển rác sinh hoạt, rác công nghiệp, chất thải nguy hại, rút hầm cầu …chuyển  đến bãi đổ tập trung đúng quy định. Cho thuê nhà vệ sinh lưu động…
 - Tiếp nhận rác sinh hoạt, rác công nghiệp không nguy hại tại các trạm trung chuyển.
 - Quét dọn, thu gom, vận chuyển rác sinh hoạt trên toàn bộ địa bàn Quận Tân Phú.
 - Địa bàn hoạt động : Khu vực tây, nam  TP Hồ Chí Minh.

Địa điểm:

Văn phòng Xí nghiệp Vận chuyển số 2
Số 01 Tống Văn Trân - Phường 5 - Quận 11
Điện thoại : (08) 38653614 - 38619857 - 38618818
Fax             : (08) 38618818

Trạm trung chuyển rác Tống Văn Trân
Số 01 Tống Văn Trân - Phường 5 - Quận 11

Hình ảnh xí nghiệp vận chuyển 2

Xem ảnh bằng cách nhấn vào ảnh ở trên

Văn phòng Xí nghiệp Vận chuyển số 2

Số 01 Tống Văn Trân - Phường 5 - Quận 11
Điện thoại: (08) 38653614 - 38619857 - 38618818
Fax: (08) 38618818