Xí nghiệp Xử lý chất thải

377 Lê Văn Khương, Phường Hiệp Thành, Quận 12
Điện thoại: (08) 37176016
Fax: (08) 37175812