XÍ NGHIỆP XỬ LÝ CHẤT THẢI

Chức năng:

 - Quản lý, điều hành các công trường xử lý rác sinh hoạt, rác xây dựng (xà bần), xử lý nước thải từ rác, chế biến rác, sản xuất phân hữu cơ, sản xuất điện từ rác …
 - Thiết kế, chế tạo thiết bị chuyên dùng  ngành môi trường, sửa chữa, trung đại tu phương tiện, xe, máy.

Địa điểm:

Văn phòng Xí nghiệp Xử lý chất thải
Địa chỉ:         377 Lê Văn Khương, Phường Hiệp Thành, Quận 12
Điện thoại:   (08) 37176016
Fax:                (08) 37175812

Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Tây Bắc (Công trường xử lý rác Phước Hiệp)  
Địa chỉ:         Xã Phước Hiệp, Huyện Củ Chi
Điện thoại:   (08)
Fax:               (08)  

Công trường xử lý chất thải rắn Gò Cát – Quận Bình Tân
Địa chỉ:         Quốc lộ 1A, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân
Điện thoại:   (08)
 

Xí nghiệp Xử lý chất thải

377 Lê Văn Khương, Phường Hiệp Thành, Quận 12
Điện thoại: (08) 37176016
Fax: (08) 37175812