Văn phòng Xí nghiệp Dịch vụ Môi trường

18 Kinh Dương Vương, Phường 13, Quận 06
Điện thoại: (08) 38756115
Fax: (08) 38754892