Chi nhánh Cty TNHH MTV Môi trường Đô thị TP HCM tại Đà Nẵng

Văn phòng Chi nhánh Cty TNHH MTV Môi trường Đô thị TP HCM tại Đà Nẵng:

Địa chỉ       : 560 Điện Biên Phủ, phường Thanh Khê Đông, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng.

Điện thoại  : (0511) 6 545484                          

Website      : Citenco.com.vn                         Email          : Anphuocviendn@gmail.com

Văn phòng Trung tâm hỏa táng An Phước Viên (link hình ảnh) 
Địa chỉ       : Nghĩa trang Hòa Sơn, Xã Hòa Sơn, Huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng
Điện thoại  : (0511) 3792488                          Đường dây nóng : 0937.598.661

Thực hiện nhiệm vụ quản lý, vận hành Trung tâm hỏa táng Đà nẵng

Hình ảnh phòng lưu cốt đang hoạt động (tháng 4/12015)

Hình ảnh nhà lưu tro cốt đang hoạt động (tháng 4/2015)

Chi nhánh Đà Nẵng

560 Điện Biên Phủ, phường Thanh Khê Đông, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng
Điện thoại: (0511) 6 545484
Fax: